สินเชื่อรถยนต์

จำนวนหรือวงเงิน จำนวนหรือวงเงิน - ถึง 4 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย - 6-14%

ระยะเวลาเงินกู้ ระยะเวลาเงินกู้ - 1-3 ปี อายุผู้ยืมเงิน อายุผู้ยืมเงิน - 18-70 ปี  รับสินเชื่อเงินสดด่วน

สมัครบัตรรึเงินกู้

การขอสินเชื่อรถยนต์ทำได้ง่ายๆ สำหรับปี 2566

คงไม่มีใครคาดคิดว่าในปี 2566 จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยลงทั่วโลกแบบนี้ เพราะจากพิษไวรัสโควิด 19 เพียงตัวเดียว ทำให้หลายธุรกิจแทบทุกอย่างหยุดชะงักลง การขอสินเชื่อเพื่อจะได้นำเงินมาใช้จ่ายให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินต่อตนเองก่อน จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่หลายคนมองหาที่ภาวะเช่นนี้ สำหรับคนที่พอจะมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ก็จะมองแหล่งกู้เงินเพื่อขอสินเชื่อ แต่ก็ต้องคำนึงถึงดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม การจ่ายชำระค่างวด รวมไปถึงการปิดหนี้ให้ได้ในระยะเวลาที่ไม่นาน สำหรับผู้ที่มีรถยนต์ ในที่นี้สามารถรวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์ บิ๊กไบค์ หรือแม้แต่รถบรรทุกด้วย การขอสินเชื่อรถยนต์ในปี 2566 สถาบันทางการเงินไหน ที่มีดอกเบี้ยต่ำ และอนุมัติง่ายที่สุด ดังนี้

1. สินเชื่อรถยนต์ คาร์ ฟอร์ แคช ในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

เป็นสินเชื่อรถยนต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยเงื่อนไขต่างๆ จะคล้ายกับการขอสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เช่น หากเป็นรถยนต์ กระบะ รถตู้ บิ๊กไบค์ ต้องมีเงินเดือนขั้นต่ำเดือนละ 15000 ขึ้นไป แต่ถ้าหากเป็นรถมอเตอร์ไซค์ ต้องมีฐานเงินเดือนขั้นต่ำเดือนละ 8000 ขึ้นไป และทั้งสอง ต้องมีรายได้โดยรวมขอผู้ขอสินเชื่อจะต้องไม่น้อยกว่า 3 เท่าของค่างวดต่อเดือน

ในส่วนของวงเงินสินเชื่อให้มากถึง 120% จากการประเมินราคารถยนต์ของธนาคาร ดอกเบี้ยต่ำสุดเพียงแค่ 0.27% ต่อเดือน และไม่จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกัน สามารถเลือกผ่อนชำระได้นานตั้งแต่ 60-72 เดือน และอนุมัติเร็วที่สุดภายใน 1 วัน (ภายหลังจากการโอนเล่มทะเบียน) เท่านั้น

2. สินเชื่อรถยนต์ ทิสโก้ ออโต้แคช

สินเชื่อรถยนต์ ทิสโก้ ออโต้แคช จากธนาคารทิสโก้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่มองหาสินเชื่อรถยนต์ สามารถรับรถยนต์ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี (รวมระยะเวลาการผ่อนชำระ) ให้วงเงินสูงสุด 100% ของการประเมินราคารถยนต์ และยังเลือกเวลาการผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 6-72 เดือน ดอกเบี้ยเพียง 0.49% ต่อเดือน สามารถปิดบัญชีก่อนกำหนดได้ตามความต้องการของลูกค้า ทำให้เงินต้นลด ดอกเบี้ยก็ลดตามลงไปด้วย

3. สินเชื่อรถกู้เงินด่วน คาร์ควิกแคช จาก ธนาคารเกียรตินาคิน

เป็นสินเชื่อรถยนต์แบบใหม่ล่าสุด คือ การขอสินเชื่อรถยนต์ประเภทไม่ต้องโอนเล่ม แตกต่างกับสินเชื่อรถยนต์ประเภทอื่นๆ แต่รับรถยนต์ที่มีอายุไม่เกิน 14 ปี รับทำสินเชื่อให้กับรถทุกประเภท เว้น รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์ หลังจากอนุมัติแล้วเพียงวางเล่มทะเบียนก็สามารถรับเงินได้เลย วงเงินประเมินสูงถึง 100% ของราคารถยนต์ สามารถโปะเงินได้ จะได้รับการลดต้นลดดอกด้วย และไม่ต้องเสีย VAT ที่สำคัญไม่ต้องตรวจสภาพรถเหมือนกับการขอสินเชื่อรถยนต์ที่อื่น   อย่าลืมว่าแม้รถยนต์ จะถือว่าเป็นหลักทรัพย์ชิ้นใหญ่ แต่ก็ยังถือว่าเป็น ทรัพย์สินเสื่อมราคา มีอายุการใช้งานของตัวเอง หากผิดนัดการจ่ายชำระดอกเบี้ย และค่าติดตามทวงถามมักทบทวีคูณมากขึ้น หากไม่ผ่อนจ่ายชำระหนี้ตรงตามเวลา อาจมีสิทธิ์โดนยึดรถได้เช่นกัน ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจขอสินเชื่อเงินสดอนุมัติด่วน ก็ควรคิดให้ละเอียดรอบคอบก่อนด้วยนั่นเอง