สินเชื่อบ้านแลกเงิน

จำนวนหรือวงเงิน จำนวนหรือวงเงิน - ถึง 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย - 4-12%

ระยะเวลาเงินกู้ ระยะเวลาเงินกู้ - 1-10 ปี อายุผู้ยืมเงิน อายุผู้ยืมเงิน - 20-80 ปี  รับสินเชื่อเงินสดด่วน

สมัครบัตรรึเงินกู้

ข้อคิดก่อนเริ่มต้นขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน

ในช่วงที่โควิด 19 ระบาดอย่างหนัก จนกระทบไปถึงเศรษฐกิจต่างๆ ทั่วโลก หลายคนถึงขั้นตกงาน ทำให้ขาดรายได้ แต่รายจ่ายไม่ได้ลดลง ไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิต หนี้สินเชื่อส่วนบุคคล ที่มีดอกเบี้ยค่อนข้างสูง การนำทรัพย์สินที่มีไปแลกเป็นเงิน เพื่อที่จะได้นำเงินมาจุนเจือครอบครัว ย่อมเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะพอช่วยได้ โดยเฉพาะการนำบ้านไปแลกเป็นเงิน ซึ่งมีดอกเบี้ยต่ำกว่า คล้ายกับการรวมหนี้ให้เหลือเป็นก้อนเดียว อีกทั้งสินเชื่อบ้านแลกเงินนั้นยังมีระยะเวลาการผ่อนชำระได้นานกว่าด้วย สินเชื่อบ้านแลกเงินนั้นเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุณสามารถนำโฉนดบ้านไปจำนองไว้กับธนาคาร เพื่อที่จะได้ขอกู้เงินออกมาใช้จ่ายต่างๆ โดยแต่ละธนาคารนั้นก็จะมีการคิดดอกเบี้ยแตกต่างกันไป รวมไปถึงคุณสมบัติ ข้อกำหนดต่างๆ ที่ผู้ขอกู้สินเชื่อบ้านแลกเงินควรมีด้วย

แน่นอนว่าการใช้บริการสินเชื่อบ้านแลกเงินนั้น ก่อนที่คุณจะเริ่มทำธุรกรรมนี้ สิ่งแรกที่ควรคำนึงถึง คือดอกเบี้ยของแต่ละธนาคาร ซึ่งอัตราดอกเบี้ยมักจะเริ่มต้นที่ 5% ต่อปี แต่บางธนาคารนั้นอาจมีดอกเบี้ย 10%ต่อปี แต่โดยเฉลี่ยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยมักจะอยู่ที่ 8% ต่อปี ทั้งนี้อัตราของดอกเบี้ย ส่งผลต่อยอดของการผ่อนชำระรายเดือนด้วย ผู้กู้สามารถเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยต่างๆ ได้ด้วยตนเอง และคำนวณยอดผ่อนจ่ายแต่ละเดือนเท่าที่ผู้กู้ชำระไหว เพราะธนาคารบางแห่งนั้น หากผู้กู้มีระเบียบวินัยในการชำระเงิน ธนาคารจะใช้วิธีลดต้นลดดอกให้ได้อีกเช่นกัน เพราะดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อบ้านแลกเงิน มักมีอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ เมื่อผู้กู้จ่ายชำระค่างวดเกินกว่าที่กำหนดในแต่ละงวด จะทำให้เงินต้นลด ดอกเบี้ยลดตาม ทำให้หนี้สินหมดเร็วขึ้นไปอีกด้วย

คุณสมบัติของตัวผู้กู้เอง เมื่อเราต้องการขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน ธนาคารย่อมจะประเมินหลักทรัพย์ และคุณสมบัติของผู้กู้ โดยเริ่มต้นธนาคารจะดูที่หลักทรัพย์ของผู้กู้คือบ้าน ซึ่งแต่ละธนาคารจะมีวงเงินให้สูงสุดแตกต่างกันไป เช่นเริ่มต้นที่ 70% ของหลักทรัพย์ ไม่เกิน 90% ของบ้าน รวมไปถึงคุณสมบัติของตัวผู้กู้ ไม่ว่าจะเป็น รายรับ เช่น เงินเดือน รายได้เสริม เงินสมทบต่างๆ อาชีพของตัวผู้กู้ ตำแหน่งในการทำงาน อายุงาน เพื่อที่จะนำมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินของธนาคารว่า ผู้กู้จะมีความสามารถในการชำระคืน อีกทั้งหากผู้กู้ มีผู้กู้ร่วมกัน ยิ่งเพิ่มโอกาสในการขอสินเชื่อได้อีกด้วย

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีบ้าน แล้วต้องการใช้เงิน การขอสินเชื่อบ้านแลกเงินนั้น ถือเป็นแหล่งเงินก้อนที่ดีกว่าสินเชื่อบุคคลแน่นอน เพราะดอกเบี้ยที่ถูกกว่า สามารถผ่อนชำระได้นานกว่า อย่างไรก็ดี การขอสินเชื่อแต่ละอย่างหมายถึง คุณจะต้องมีหนี้สินที่ต้องจ่าย ดังนั้นจึงควรขอกู้เท่าที่จำเป็น และสามารถผ่อนชำระไหวตามกำลังของตัวเอง เพราะถ้าหากผิดชำระหนี้อยู่บ่อยครั้ง อาจส่งผลให้หลักทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัยถูกยึดได้ แม้ว่าสินเชื่อบ้านจะถือว่าเป็นการมีหนี้ที่ดีก็ตาม